19 האם כדי לשלוט בהמון נחוצה ותרנות יותר מעונש

הרפובליקה הרומית סערה בשל האיכות בין האצילים ובין פשוטי העם ; וחרף זאת , כשאיימה עליהם מלחמה , הם שלחו עם הצבאות את קווינקטיוס ואת אפיוס קלאודיוס . " כיוון שאפיוס היה אכזרי ומחוספס כמפקד , לא צייתו לו אנשיו כראוי , כדי כך שעמד בפני תבוסה ונמלט מן הגזרה שלו . כיוון שקווינקטיוס היה נוח לבריות ובעל מזג אנושי , צייתו לו חייליו והוא הביא משם את הניצחון . מכאן נראה , שכדי לשלוט בהמון עדיף להיות אנושי מאשר יהיר , רחמן מאשר אכזר . אף על פי כן , קורנליוס טקיטום , שמחברים רבים אחרים מסכימים לדעתו , מסיק את המסקנה ההפוכה באחד מניסוחיו ואומר : "כדי לשלוט בהמון העם , ענישה יעילה יותר מוותרנות 197 . " ואם בוחנים איך אפשר ליישב בין שתי ההשקפות האלה , אני אומר שעליך לשלוט בבני אדם שהם ברגיל עמיתיך , או בבני אדם שהם תמיד נתיניך . כשהם עמיתיך , אי אפשר להשתמש בעונש במלוא המידה או אפילו באותה חומרה שקורנליוס דיבר עליה ; ומכיוון שברומא היו פשוטי העם שותפים שווים לאצולה בסמכות השלטונית , לא יכול היה אדם אחד שנעשה לנסיך העיר לזמן קצוב לנהוג בהם באכזריות ובגסות . ופעמים . 196 הקונסול טיטוס קווינקטיוס קפיטולי...  אל הספר
הוצאת שלם