18 אין דבר ראוי יותר למצביא מאשר לצפות מראש את פעולותיו של האויב

אפמינונךס מתבאי אמר שאין דבר נחוץ יותר ומועיל יותר למצביא מלדעת את החלטותיו ואת קווי פעולתו של האויב . " ומאחר שידע כזה קשה להשיגו , מי שפועל כך שהוא רוכש אותו באמצעות השערות , ראוי לשבח גדול אף יותר . ולא כל כך קשה להבין את תכניותיו של אויב כמו שקשה לעתים להבין את פעולותיו ; ולא כל כך את אלה שהוא עושה במרחקים , כמו את אלו שבהווה ובסמוך . כי פעמים רבות קרה , שהואיל והלחימה נמשכה עד הלילה , מי שניצח האמין שהובס , ומי שהובס האמין שניצח . טעות זו הביאה להחלטות שנגדו את ביטחונו של המחליט . כך קרה לברוטוס ולקסיוס , שהפסידו בגלל הטעות הזאת במלחמה : כי אף שברוטוס ניצח באגף שלו , קסיוס , שהפסיד , האמין שכל הצבא הובס ; ובגלל הטעות הזאת איבד כל תקווה להינצל והתאבד . '" בימינו , בקרב שבו לחם פרנסואה מלך צרפת עם השווייצרים בסנטה צ'צ'יליה שבלומברדיה , עם רדת החשיכה , האמין אותו חלק של השווייצרים שלא הוכו , שהם ניצחו , מפני שלא ידעו על אלה שהובסו ונהרגו . טעות זו גרמה לכך שהם עצמם לא ניצלו , כי חיכו לחדש בבוקר את הלחימה מתוך עמדת הנחיתות הגדולה שלהם . והם גרמו גם לצבא האפיפיור ומלך ספרד לטעות , וכמע...  אל הספר
הוצאת שלם