15 בראש הצבא צריך לעמוד אדם אחד ולא רבים; ריבוי מפקדים מזיק

כשהתמרדו אנשי פידנאי וטבחו את אנשי המושבה ששלחו הרומאים לפידנאי מינו הרומאים ארבעה טריבונים בעלי סמכות קונסולרית כדי להגיב להתקפה . אחד מהם נשאר לשמור על רומא ושלושה נשלחו נגד אנשי פידנאי והויים . ואלה , כיוון שהיו מפולגים ביניהם ובלתי מאוחדים , הביאו משם בחזרה קלון ולא נזק , כי הם היו הסיבה לקלון , והמידה הטובה של החיילים הייתה הסיבה שנמנע נזק . משראו הרומאים את האי סדר הזה , הם מינו דיקטטור , כדי שאחד בלבד ישוב ויארגן את מה ששלושה שיבשו . מכאן מכירים בחוסר התועלת שבמינוי מפקדים רבים בצבא , או בעיר שיש להגן עליה ; וטיטוס ליוויוס לא יכול לומר זאת ביתר בהירות מאשר במילים האלה : "שלושה טריבונים בעלי סמכות קונסולרית הוכיחו כמה חסר תועלת לפצל את הפיקוד במלחמה ; מאחר שכל אחד החשיב רק את דעותיו שלו , וכל אחד ראה את הדברים באופן שונה , Suis flammis delete Fidenas , quas vestris beneficiis placare non potuistis . 175 מצוטט מליוויוס , מאז ייסוד העיר ד . 33 . 176 לדיקטטור מונה ממרקוס ליוויוס , מאז ייסוד העיר ד . 31 ראה הפרק הקודם . מאחרים , הם נתנו בידי האויב הזדמנות להכותם . " ואף שזו דוגמה מספ...  אל הספר
הוצאת שלם