13 במה יש לבטוח יותר: במצביא טוב שיש לו צבא חלש, או בצבא טוב שיש לו מצביא חלש

כשגלה קוריולנוס מרומא , הוא הלך אל הו 1 לסקים , שם אסף צבא כדי להתנקם בבני עירו ובא לרומא ; הוא הרפה ממנה אחר כך מפאת יראת כבוד כלפי אמו יותר מאשר בגלל כוחותיהם של הרומאים ' . על המקרה הזה אומר טיטוס ליוויוס שהוא מלמד כי הרפובליקה הרומית גדלה בגלל המידה הטובה של המצביאים יותר מאשר בגלל זו של החיילים , שהרי הוולסקים נוצחו בעבר וניצחו רק כאשר קוריולנוס פיקד עליהם . ואף שליוויוס מחזיק בדעה זו , במקומות רבים בדברי הימים שלו רואים שהמידה הטובה של חיילים חוללה נפלאות בלי מצביא , ושהם היו מאורגנים יותר ועזים יותר לאחר מות הקונסולים שלהם מאשר לפני מותם . כך קרה בצבא שהיה לרומאים בספרד בפיקודם של הסקיפיונים : לאחר מות שני המצביאים היה הצבא הזה מסוגל במידתו הטובה לא רק להציל את עצמו אלא גם לנצח את האויב , ולשמור על אותה פרובינציה בשביל הרפובליקה . כך שאם מביאים בחשבון את הכל , תימצאנה דוגמאות רבות שבהן רק המידה הטובה של החיילים ניצחה בקרב , ורבות אחרות שבהן רק המידה הטובה של המצביאים הביאה לאותה תוצאה ; כך שאפשר לקבוע כי האחד זקוק לאחר ולהפך . יש לבחון יפה יפה , ראשית , ממה יש להתיירא יותר , מצב...  אל הספר
הוצאת שלם