11 מי שעומד מול רבים מנצח גם אם הוא סובל מנחיתות, כל עוד הוא יכול לעמוד בפני ההתקפות הראשונות

גדול היה כוחם של הטריבונים של הפלבאים בעיר רומא , והוא היה הכרחי ( כמו שדנו פעמים רבות , ( כי אלמלא כן לא היה אפשר לרסן את שאפתנותה של האצולה , שהייתה משחיתה את הרפובליקה הזאת זמן רב לפני שהושחתה בפועל . ואף על פי כן , כיוון שבכל דבר , כמו שאמרנו פעמים אחרות , 142 מסתתר איזה רע הטבוע בו , שעם הזמן מוביל להתרחשויות חדשות , נחוץ לטפל בכר . 137 ראה ב , 27 והערה . 138 . 271 כלומר , גאלים . ראה פרק 14 להלן , והערה . 139 . 172 ראה ב , 10 והערה . 140 . 114 ראה ב , 17 והערה . 141 . 201 א . 142 . 50 , 37 , 6-3 א , 6 , 2 ג . 1 באמצעות הסדרים חדשים . כשסמכותם של הטריבונים נעשתה מופרזת והטילה פחד על האצולה ועל רומא כולה , היה צומח מכך איזה מפגע מזיק לחירות הרומית , לולא הראה אפיוס קלאודיוס באיזה אופן עליהם להתגונן מפני שאפתנותם של הטריבונים . והאופן הזה היה , שתמיד מצאו בין הטריבונים מישהו שהיה פחדן או שאפשר היה להשחיתו או שטובת הכלל הייתה בראש מעייניו , והשפיעו עליו כך שיתנגד לרצון האחרים שרצו לקדם איזו החלטה המנוגדת לרצון הסנאט . פתרון זה היה מחסום גדול כנגד סמכות רבה כל כך והועיל לרומא במקרים ר...  אל הספר
הוצאת שלם