10 מצביא אינו יכול להתחמק מקרב כשיריבו רוצה להילחם בכל מחיר

" הדיקטטור גנאיוס סולפיקיוס משך את המלחמה נגד הגאלים ולא רצה לשים מבטחו במזל מול אויב שהזמן החלישו מיום ליום . " כשמשתרשת טעות שכל האנשים או חלקם הגדול נכשלים בה , איני חושב שרע הדבר לגנותה שוב ושוב . לפיכך , אף שהראיתי פעמים רבות לעיל עד כמה הפעולות בעניינים החשובים נבדלות מאלו של הזמנים העתיקים , לא נראה שיהיה מיותר לחזור על כך עכשיו . כי אם סוטים בחלק כלשהו מן הסדרים העתיקים , הרי שסוטים מהם במיוחד בפעולות הצבאיות , שבהן אין מקפידים בהווה לשמור על אף לא אחד מאותם דברים שהקדמונים העריכו מאוד . והבעיה הזאת נוצרה מפני שהרפובליקות והנסיכים הפקידו את העניין הזה בידי אחרים , וכדי להתחמק מהסכנות הם התרחקו מן המיומנות הזאת . וגם אם רואים לפעמים מלך בן זמננו היוצא בעצמו למלחמה , אין מאמינים שבשל כך ייווצרו אורחות התנהגות אחרים הראויים יותר לשבח . כי כשהם כבר עוסקים במיומנות הזאת , הם עושים זאת בשביל הרושם ולא בגלל שום סיבה אחרת הראויה לשבח . ועם זאת , המלכים האלה טעותם קטנה יותר מזו שעושות הרפובליקות , ובעיקר אלה האיטלקיות : כי המלכים בוחנים מדי פעם את צבאותיהם באופן אישי , ושומרים לעצמם את ...  אל הספר
הוצאת שלם