9 אם רוצים פורטונה טובה תמיד, צריך להשתנות בהתאם לנסיבות הזמן

פעמים רבות עמדתי על כך שהסיבה לפורטונה גרועה או טובה של בני אדם טמונה בהתאמת אופן התנהלותם לנסיבות הזמן . מפני שרואים כי אחדים מבני האדם מתנהלים בפעולותיהם בפרצנות , אחדים באיפוק ובזהירות ; ומאחר שבשני האופנים האלה עוברים את הגבולות הרצויים , הואיל ואי אפשר להקפיד לשמור על הדרך הנכונה , טועים גם בדרך האחת וגם בשנייה . אבל מי שמתאים , כמו שאמרתי , את אופן התנהלותו לזמן , ותמיד מתנהל לפי מה שהטבע כופה עליך , טועה פחות ויש לו פורטונה משגשגת יותר . כל אחד יודע איך פעל פאביוס מקסימום עם צבאו , בחשש ובזהירות , הרחק מכל פרצנות ומכל העזה רומית ; ופורטונה טובה הביאה לכך שהאופן הזה שלו התאים יפה לזמנים . כי כאשר בא חניבעל לאיטליה , והוא צעיר ובעל פורטונה רעננה , ולאחר שכבר הביס את העם הרומי פעמיים , ומאחר שהרפובליקה הזאת כבר כמעט איבדה את הצבא הטוב שלה והייתה מבוהלת , לא הייתה יכולה לעלות בגורל פורטונה טובה יותר ממצביא שעיכב את האויב באטיותו ובזהירותו . וגם פאביוס לא היה יכול למצוא זמנים נוחים יותר לאורחותיו , וכך קרה שזכה לתהילה . וראו שפאביוס עשה זאת בגלל טבעו ולא מבחירה , כי כשרצה סקיפיו להעב...  אל הספר
הוצאת שלם