8 הרוצה לשנות רפובליקה חייב לבחון את טיבה

דנו לעיל " על כך שאזרח רע לב איננו יכול לגרום רעה ברפובליקה שאיננה מושחתת ; מלבד הסיבות שנזכרו שם , מקבלת המסקנה הזאת אישוש מהדוגמה של ספוריוס קסיוס ושל מנליוס קפיטולינוס . םפוריוס היה אדם שאפתן ורצה לקחת לו ברומא סמכות חריגה ולזכות באהדת פשוטי העם באמצעות הטבות רבות ( כמו לחלק להם את האדמות שנטלו הרומאים מההרניקים " . ( שאיפתו וו נחשפה בידי האבות " ועוררה חשד כה גדול , עד שכאשר דיבר אל העם והציע לתת להם את הכסף שנשאר כרווח מן התבואה שאוצר המדינה הביא מסיציליה , הם סירבו להצעתו בנחרצות , כי סברו שספוריום רוצה לתת להם תשלום בעד חירותם . אבל אילו היה העם הזה מושחת הוא לא היה דוחה את התשלום הזה , והיה פותח לעריצות את אותה הדלת שסגר בפני ספוריוס . דוגמה טובה פי כמה היא זו של מנליוס קפיטולינוס , כי באמצעותה רואים כיצד תאווה מכוערת לשררה מוחקת לימים מידה טובה גדולה כל כך של הרוח ושל הגוף , ופעולות רבות כל כך שנעשו לטובת המולדת . כמו שרואים , תאווה זו נולדה אצלו בגלל קנאה שחש כלפי הכיבודים שהוענקו לקמילוס , " והוא הגיע לעיוורון דעת , 114 ראה ב , 24 והערה . 115 . 245 ב . 116 . 6 ההתרחשות המתוא...  אל הספר
הוצאת שלם