6 על הקנוניות

נראה לי שאין לוותר על דיון בקנוניות , מפני שהן כה מסוכנות לנסיכים ולאנשים פרטיים . כי רואים שיותר נסיכים איבדו את החיים ואת השלטון בגללן מאשר בגלל מלחמה גלויה . כי היכולת להילחם בנסיך מלחמה גלויה ניתנת למעטים בלבד , ואילו היכולת לקשור נגדם קשר ניתנת לכל אחד . לעומת זאת , אין משימה מסוכנת או נועזת יותר מזו , שאנשים פרטיים יוצאים אליה , כי היא קשה ומסוכנת ביותר בכל שלביה . מכאן עולה שמנסים לעשות קנוניות רבות , אך מעטות ביותר מסתיימות בתוצאה הרצויה . ואם כן , כדי שהנסיכים ילמדו להישמר מן הסכנות האלה והאנשים הפרטיים ייכנסו אליהן ביתר זהירות ( אדרבה , ילמדו לקבל עליהם ברצון את מרות השלטון שהגיש להם הגורל ) אדבר על אודותיהן בהרחבה , ולא אשמיט שום מקרה ראוי לציון כלקח הן לנסיכים הן לאנשים פרטיים . ואכן , ילךה מפז היא אותה אמרה של קורנליוס טקיטוס , שלפיה על בני האדם לכבד את ענייני העבר ולציית לעניינים הנוכחיים , ושעליהם להשתוקק לנסיכים טובים ולקבל אותם , יהא טבעם אשר יהא . ואמנם , מי שפועל אחרת ברוב המקרים הורס את עצמו ואת מולדתו . בהיכנסנו לעניין עלינו אפוא לבחון תחילה נגד מי קושרים קשר , ונמ...  אל הספר
הוצאת שלם