5 מה גורם למלך לאבד מלכות שירש

אחרי שטארקוויניוס סופרבוס הרג את סרוויוס טוליוס , שלא היו לו יורשים , הוא הגיע לידי החזקה בטוחה במלכות , כי לא הייתה לו סיבה לחשוש מאותם דברים שפגעו כקודמיו . ואף שאופן תפיסת המלבות היה חריג ונתעב , אילו היה מקפיד לשמור על הסדרים העתיקים של המלכים האחרים , היו מקבלים אותו , והסנאט ופשוטי העם לא היו קמים נגדו כדי ליטול ממנו את השלטון . אם כן , הוא גורש לא מפני שסקסטוס בנו אנס את לוקרטיה , אלא מפני שהפר את חוקי המלכות ומשל בעריצות , מפני שנטל מהסנאט את כל הסמכויות . 34 השווה הנסיך ז , עמ ' " ; 40 ומי שחושב שאצל אישים דגולים טובות חדשות משכיחות את הפגיעות הישנות , טועה . 35 . " ראה ליוויוס , מאז ייסוד העיר א . 35 . 46 ראה ג , 2 והערה . 24 וריכז אותן בידיו שלו ; ואת העניינים שהיו מטפלים בהם במקומות ציבוריים לשביעות רצונו של הסנאט הרומי , העביר לטיפול בארמונו , ועורר נגדו האשמות ושנאה ; וכך , בתוך זמן קצר , הוא נישל את רומא מכל אותה חירות שהייתה לה בזמן שלטון המלכים האחרים . הוא לא הסתפק בכך שהאבות " נעשו אויביו , אלא קומם נגדו גם את פשוטי העם , כשייגע אותם בעבודות כפיים שהיו מנוגדות לחלוטי...  אל הספר
הוצאת שלם