4 נסיך אינו חי בביטחון בנסיכות, כל עוד חיים אלה שנושלו ממנה

מותו של טארקוויניוס פריסקופ מידיהם של בניו של אנקוס , ומותו של סרוויוס טוליוס מידי טארקוויניוס סופרבוס , מראים עד כמה קשה ומסוכן לנשל אדם אחד מהמלכות ולהשאירו בחיים , גם אם מנסים לזכות בתמיכתו באמצעות טובות הנאה . ורואים איך טארקוויניוס פריסקוס טעה מפני שנראה לו כי הוא מחזיק במלכות הזאת בזכות חוקית , כי ניתנה לו על ידי העם , והסנאט אישר זאת ; והוא גם לא האמין שעוצמת הכעס בבניו של אנקוס גדולה עד כדי כך שלא יסכימו להסתפק במה שהסתפקה בו כל רומא . וסרוויוס טוליוס טעה , כי . 30 ראה א , 2 והערה . 31 . 14 השקפה זו מוצאים בכמה מקומות בכתבי מקיאוולי : הנסיך יח " ) ובנוגע למעשיהם של כל בני האדם , ובמיוחד של הנסיכים , שאצלם אין ערכאה לערעורים , מביטים אל התוצאה ; " מקיאוולי לג'ובאן באטיסטה סודריני ( הרהורים לסודריני , ( ספטמבר : 1506 "לכן אני חושב [ ... ! שיש לראות בדברים את המטרה ולא את האמצעי " ( ראה הנסיך , נספח ב , עמ ' ;( 138 ראה גם א 9 לעיל ; ג 35 להלן . . 32 ראה א , 2 והערה . 14 . 33 ראה ליוויוס , מאז ייסוד העיר א . 48-40 טארקוויניוס פריסקוס היה האפוטרופוס של בניו של אנקוס מרקיוס , מלכה הר...  אל הספר
הוצאת שלם