32 בכמה אופנים לכדו הרומאים ערים

מכיוון שכל הרומאים התמסרו למלחמה , תמיד נלחמו כשכל היתרונות לצדם , אם בנוגע להוצאה הכספית ואם בנוגע לכל דבר אחר שנחוץ לה . מכאן נבע שהם נמנעו מלכידת ערים באמצעות מצור ; כי שפטו שדרך הכיבוש הזאת כה יקרה ומייגעת עד שהוא [ המחיר ] עולה בהרבה על התועלת שאפשר להפיק מהרכישה . ולכן הם חשבו שמוטב ומועיל יותר להכניע את הערים בכל דרך אחרת ולא בהטלת מצור ; ולכן , במלחמות כה רבות ובשנים כה רבות יש דוגמאות כה מעטות למצורים שהם הטילו . אם כן , האופנים שבהם רכשו את הערים היו כיבושן בסערה או כניעתן . כיבוש הערים בסערה נעשה בכוח ובאלימות גלויה או בכוח מעורב בהונאה . האלימות הגלויה הייתה מלווה בהתקפה מבלי למוטט את החומות , מה שכונה בפיהם "להתקיף את העיר בכתר , " כי היו מקיפים את העיר עם הצבא כולו ומתקיפים אותה מכל צדדיה ( ופעמים רבות עלה בידם לתפוס בהתקפה אחת אפילו ערים גדולות , כמו סקיפיו שלכד כך . 302 המדינאי והמצביא תמיסטוקלס ( השווה א , 59 והערה ( 339 הוגלה מאתונה ב 471 לפנה " ס ועבר לצדם של הפרסים . המלך הפרסי שאליו נמלט היה ארתכסרכסם ( ארתחשסתא . ( על החלטת דרייווש לצאת למלחמה ראה פלוטרכוס , תמיס...  אל הספר
הוצאת שלם