31 כמה מסוכן להאמין לגולים

אין זה נראה לי שלא ממין העניין לבחון , בין שאר הדיונים האלה , עד כמה מסוכן להאמין לאלה שגורשו ממולדתם , כי אלה הם דברים שהאנשים המחזיקים בשלטון צריכים להתמודד אתם מדי יום ; מה גם שאפשר להראות זאת בדוגמה בלתי נשכחת שמביא טיטוס ליוויוס בהיסטוריות שלו , אף שאין זה נוגע לנושא העיקרי של יצירתו . כשפלש אלכסנדר הגדול עם צבאו לאסיה , הגיע אלכסנדר מאפירוס , גיסו ודודו של זה , עם גייסות לאיטליה , לאחר שקראו לו הגולים הלוקאנים אשר הפיחו בו תקווה כי יוכל באמצעותם לכבוש את כל הארץ הזאת . כשבא הלז לאיטליה מפאת התחייבותם ותקוותם , הם הרגו אותו , כי האזרחים בני עירם הבטיחו להם שיורשו לחזור למולדת אם יהרגו אותו . לפיכך יש לבחון , עד כמה אין ממש בהתחייבויותיהם ובהבטחותיהם של אלה המוצאים עצמם מגורשים ממולדתם . כי באשר להתחייבויות , יש להעריך שכל אימת שיוכלו לחזור ולהיכנס למולדתם באמצעים אחרים שאינם בידיך , הם ינטשו אותך ויתקרבו לאחרים , חרף הבטחות שהבטיחו לך . ובאשר להבטחות ולתקוות השווא , רצונם לחזור הביתה עז כל כך , עד שבאופן טבעי הם מאמינים בדברים מסולפים רבים , ומוסיפים דברים רבים כתחבולה . כך שבין מ...  אל הספר
הוצאת שלם