30 הרפובליקות והנסיכים שהם באמת בעלי עוצמה אינם קונים בריתות בכסף, אלא באמצעות המידה הטובה והמוניטין של הכוחות הצבאיים

הרומאים היו נצורים בקפיטוליום , ואף שחיכו לסיוע מוויי ומקמילוס , מכיוון שהרעב אילץ אותם , הם הגיעו להסכם עם הצרפתים לפדות את עצמם בתמורה . 283 הדימוי הוא של טוויית אריג ; האורג מותח תחילה את חוטי השתי ( חוטי האורך , ( שהם חוטי היסוד של הבד , ואחר כר משחיל ביניהם את חוטי הערב ( חוטי הרוחב . ( מקיאוולי מציע כאן , שלבני האדם יש חופש פעולה מסוים ויכולת מסוימת לעצב את גורלם ; פורטונה אינה כופה עליהם את המארג המלא של קיומם , אבל בהחלט קובעת בסיס מסוים המגביל את פעולותיהם ומכוון אותן , השווה הנסיך כה , עמ ' '' : 120 כדי שלא יישלל הרצון החופשי שלנו , אני סבור שייתכן שיש אמת בכך שפורטונה שולטת במחצית מפעולותינו , אבל גם שהיא משאירה בידינו את השליטה במחצית האחרת , או כך בקירוב . " . 284 במקור . fortuna לכמות מסוימת של זהב ; וכשכבר שקלו את הזהב על בסיס הסכם זה , הגיע קמילוס עם צבאו ; ואומר ההיסטוריון שאת זה עשתה פורטונה , "כדי שהרומאים לא יהיו חייבים את חייהם לפדיון בזהב . " דבר זה בולט לא רק כמקרה הזה , אלא גם לאורך כל שנות פעולתה של הרפובליקה הזאת , שבהן רואים כי לא רכשו מעולם ערים בכסף , ולא ע...  אל הספר
הוצאת שלם