25 לתקוף עיר מפולגת כדי לכבשה הודות לפילוגה, זהו קו פעולה מוטעה

כה רב היה הפילוג ברפובליקה הרומית בין הפלבאים לאצולה , שהויים , יחד עם האטרוסקים , חשבו שיוכלו להכחיד את השם הרומי הודות לפילוג הזה . ולאחר שגייסו צבא ופשטו על אדמותיה של רומא , שלח נגדם הסנאט את גנאיוס מנליוס ואת מרקוס פאביוס ; וכאשר הובילו אלה את צבאם עד סמוך לצבא הוויים , פגעו הוויים בשם הרומי והכפישו אותו ללא הרף בחרפות ובעלבונות : וכה רבה הייתה העזתם וחוצפתם , שממפולגים נעשו הרומאים למאוחדים ; ומשהגיעו לקרב הביסו אותם וניצחו . רואים אפוא עד כמה משלים בני האדם את עצמם , כמו שדנו לעיל , כשהם מקבלים אי אלו החלטות , ואיך פעמים רבות הם מאמינים שירוויחו דבר ומאבדים אותו . הוויים האמינו שאם יתקפו את הרומאים המפולגים , ינצחו אותם ; וההתקפה הזאת הייתה הסיבה לאיחודם של אלה ולחורבנם שלהם . כי במרבית המקרים סיבת הפילוג ברפובליקות היא הבטלה והשלום ; הסיבה לאיחוד היא הפחד והמלחמה . ולכן , אילו היו הוויים חכמים , ככל שראו את רומא מפולגת יותר , כך היו מרחיקים מהם את המלחמה ומנסים להכניעם בתחבולות של שלום . הדרך לכך היא לנסות לרכוש את אמונה של אותה עיר מפולגת ; וכל עוד הסיעות אינן מגיעות לכלל מאבק...  אל הספר
הוצאת שלם