24 המבצרים בדרך כלל מזיקים הרבה יותר משהם מועילים

הרומאים , ברצותם להבטיח את עצמם מפני תושבי לאטיום ומפני העיר פריוורנום , לא חשבו להקים שם איזה מבצר , שישמש כרסן ויחזיקם נאמנים - ודבר זה אולי ייראה לחכמים האלה של זמננו כדבר שלא נשקל כראוי ; מה גם שבפירנצה יש אמרה , שחכמינו מצטטים , שאת פיזה ואת שאר הערים הדומות לה צריך להחזיק בעזרת מבצרים . ובאמת , אילו היו הרומאים כמותם , היו חושבים , מן הסתם , לבנות מבצרים ; אך כיוון שהיו בעלי מידה טובה אחרת , בעלי שיקול דעת אחר ועוצמה אחרת , לא בנו אותם . וכל עוד רומא הייתה חופשייה ונהגה בהתאם לסדריה ולמוסדותיה בעלי המידה הטובה , מעולם לא בנתה מבצרים כדי להחזיק ערים או ארצות ; אך הצילה אל נכון כמה מאלה שהיו בנויים . מכאן , כשרואים את האופן שבו התנהלו הרומאים בעניין הזה , ואת אופן ההתנהלות של נסיכי זמננו , נראה לי שיש לשקול אם טוב לבנות מבצרים , והאם הם גורמים למי שבונה אותם נזק או תועלת . יש לשקול אפוא אם בונים את המבצרים כדי להתגונן מפני האויבים או כדי להתגונן מפני הנתינים . במקרה הראשון אין הם נחוצים , ובשני הם מזיקים . ובבואי להביא נימוקים מדוע במקרה השני הם מזיקים , אני אומר שאותו נסיך או אותה...  אל הספר
הוצאת שלם