23 עד כמה נמנעו הרומאים מדרך הביניים כששפטו את נתיניהם בגלל איזשהו מקרה שנדרש בו שיפוט כזה

" מצב העניינים בלאטיום כעת היה כזה , שלא יכלו לסבול לא שלום ולא מלחמה . " מכל המצבים העגומים , העגום ביותר הוא מצבם של נסיך או של רפובליקה , שהתדרדרו עד לנקודה שאינם יכולים לקבל את השלום או לעמוד במלחמה ; למצב הזה מתדרדרים אלה שנפגעו יתר על המידה מתנאי השלום , ומצד שני , אם הם רוצים לצאת למלחמה , הם נאלצים להשתעבד למי שיעזור להם , או להיות טרף לאויב . ולכל המצבים האלה מגיעים בגלל עצות רעות וקווי פעולה רעים , מפני שלא אמדו היטב את כוחותיהם , כנאמר לעיל . מפני שרפובליקה או נסיך שייטיבו לאמוד את כוחותיהם , לא בקלות יגיעו אל המצב שאליו הביאו את עצמם הלטינים ; הללו , כשלא היו צריכים לכרות הסכם עם הרומאים - הם כרתו , וכשלא היו צריכים להכריז עליהם מלחמה - הכריזו עליה ; והם ידעו אפוא לפעול כך , שהעוינות והידידות של הרומאים שתיהן היו מזיקות במידה שווה מבחינתם . הלטינים נוצחו אפוא והוכו לחלוטין , תחילה בידי מנליוס טורקוואטוס ולאחר מכן בידי קמילוס , שאחרי שאילץ אותם להיכנע ולמסור את עצמם לידי הרומאים , ולאחר שהציב חיל מצב בכל ערי לאטיום ולקח בני ערובה מכולן , שב לרומא ודיווח לסנאט שלאטיום כולה בי...  אל הספר
הוצאת שלם