22 עד כמה שגויות פעמים רבות דעותיהם של בני האדם כשהם חורצים דעה על העניינים החשובים

עד כמה שגויות פעמים רבות דעותיהם של בני האדם , זאת ראו ורואים אלה המוצאים את עצמם עדים להחלטותיהם ; פעמים רבות , אם החלטות אלו לא התקבלו בידי אנשים מצוינים , הן מנוגדות לכל אמת . מפני שברפובליקות מושחתות ( במיוחד בזמנים שלווים ) יש איבה כלפי האנשים המצוינים , הן בגלל צרות עין הן בגלל סיבות אחרות שמקורן בשאפתנות , ונוהים שם אחרי מה שמתוך אשליה כללית נחשב טוב או אחרי מה שמציעים אנשים שמעדיפים אהדה על פני טובת הציבור . לימים , בשעת צרה , האשליה נחשפת , ומתוך הכרח חוזרים ופונים אל אלה שבימי רגיעה כאילו נשכחו , כמו שנדון בהרחבה בעניין זה במקום המתאים לכך . כמו כן , במצבים מסוימים , אנשים בעלי ניסיון לא רב בדברים משלים את עצמם , מפני שבמצב כשלעצמו יש מראית עין של סבירות , וזו יכולה להביא לכך שאנשים יאמינו ביתר שאת בדבר שהם משוכנעים לגביו . . 202 ראה ב . 203 . 25 ג . 16 דברים אלו נאמרו בגלל העניין שלגביו שכנע הפרייטור נומיסיוס את הלטינים , אחרי שהרומאים הביסו אותם ; ובגלל מה שהאמינו רבים לפני שנים מעטות , כשפרנסואה הראשון מלך צרפת בא לכבוש את מילאנו , שהשווייצרים הגנו עליה . אני אומר לפיכך , ...  אל הספר
הוצאת שלם