21 הפריטור הראשון ששיגרו הרומאים למקום כלשהו היה זה שנשלח לקפואה, ארבע מאות שנים אחרי שהתחילו לצאת למלחמות

עד כמה היו הרומאים שונים באופן התנהלותם בנוגע לרכישה מאלה המרחיבים בזמנים העכשוויים את תחום שליטתם , על כך דנו הרבה לעיל ; " ודנו הרבה על דרכם להניח לערים האלה , שלא הרסו אותן , לחיות על פי חוקיהן , לרבות אלו שנכנעו להם לא כבעלות ברית אלא בנתינות , ולא השאירו בהן שום סימן של שלטון העם הרומי , אך חייבו אותן בכמה תנאים , שאם כיבדו אותם , זכו לשמור על ממשלן ועל כבודן . וידוע שהקפידו לשמור על אופן ההתנהלות הזה עד שיצאו מאיטליה והתחילו להפוך ממלכות ומדינות לפרובינציות . דוגמה ברורה לכך היא שהמקום הראשון ששלחו אליו פרייטור היה קפואה ; והפרייטור נשלח לא בגלל שאפתנותם , אלא מפני בקשתם של בני קפואה , שהואיל והייתה ביניהם מחלוקת הגיעו למסקנה כי נחוץ שיהיה בעיר אזרח רומאי שיארגנם מחדש ויאחדם . אנשי אנטיום , שהושפעו מדוגמה זו , ביקשו . 196 השווה ג . 197 . 8 ב . 19 , 4 אף הם מהרומאים פךיפקטוס מכורח צורך זהה . טיטוס ליוויוס אומר על המקרה הזה ועל אופן חדש זה של שלטון את הדברים האלה : "עכשיו לא רק הנשק הרומי אלא גם החוקים הרומיים משלו . " רואים אפוא עד כמה הקלה ההתנהלות הזאת על ההתפשטות הרומית . כי הע...  אל הספר
הוצאת שלם