20 איזו סכנה נשקפת לנסיך או לרפובליקה המשתמשים בצבא עזר או בצבא של שכירי חרב

אלמלא דנתי באריכות ביצירה אחרת שלי עד כמה אין תועלת בצבא של שכירי חרב ובצבא עזר , ועד כמה יעיל הוא צבא משלך , הייתי מרחיב בדיון הזה הרבה יותר מכפי שאעשה ; אך כיוון שדיברתי על כך באריכות במקום אחר , אקצר בעניין הזה . אבל אין זה נראה לי נכון לפסוח עליו לחלוטין , כי מצאתי אצל טיטוס ליוויוס דוגמה כה רחבת היקף לגבי חיילי עזר ; כי חיילי העזר הם אלה ששולח נסיך או שולחת רפובליקה לעזרתך , כשבראשם מפקד מטעמה והיא משלמת להם את שכרם . ובפנותי אל הטקסט של ליוויוס , אני אומר , שאחרי שהרומאים הביסו שני צבאות של הסמניטים בשני מקומות שונים באמצעות צבאותיהם , ששיגרו להצלתם של בני קפואה , " ובכך שחררו את בני קפואה מאותה מלחמה שהסמניטים כפו עליהם , הם רצו לשוב לרומא . וכדי שאנשי קפואה , שנותרו ללא חיל מצב , לא יחזרו ויהיו טרף לסמניטים , הם השאירו . gula et luxuria incubuit , victumque ulciscitur orbem . 188 יובנאליס , הסאטירות , ו et gula ) 293 לא במקור . ( הציטוט בגוף הטקסט מתבסס על תרגומה של רחל בירנבאום ( ירושלים : מוסד ביאליק , , ( 2003 עמ ' : 142 "זו נקמת האומות שכבשנו , כל עבירה וחטאת תאווה השתרשו פ...  אל הספר
הוצאת שלם