17 עד כמה צריכים הצבאות בזמנים הנוכחיים להעריך את הארטילריה; והאם יש אמת בדעה הרווחת לגביה

כאשר אני שוקל בדעתי , נוסף על הדברים שנכתבו לעיל , כמה קרבות סדורים ( הנקראים בימינו במילה צרפתית "ימים / ' ובפי האיטלקים הם נקראים "מעשי לחימה ( " ניהלו הרומאים בכל מיני זמנים , עלתה במחשבתי הדעה המקובלת על רבים , שאילו היו בימים ההם תותחים , לרומאים לא היה מתאפשר ואף לא היה להם קל כל כך לתפוס פרובינציות , להביא לידי כך שהעמים יעלו להם מס , כמו שעשו , ובשום אופן אף לא היו רוכשים רכישות בה נרחבות . עוד הם אומרים , שאנשים המשתמשים בנשק חם זה אינם יכולים להביא לידי ביטוי את מידתם הטובה , ואף לא להראות אותה , כמו שיכלו בימי קדם . והם מוסיפים דבר שלישי : שהיום קשה יותר משהיה אז להגיע לידי קרב , ואף שאי אפשר להקפיד ולשמור בקרבות על אותם סדרים של הזמנים ההם , כדי כך , שבמשך הזמן תצטמצם המלחמה לארטילריה . ומאחר שאני סבור שאין זה שלא ממין העניין לדון אם הדעות האלה נכונות , ועד כמה הגדילו או הפחיתו התותחים את כוחם של הצבאות , ואם הם מונעים מהמפקדים הטובים להביא לידי ביטוי את מידתם הטובה או נותנים להם שעת כושר לכך , אתחיל בדיון על הדעה הראשונה שלהם : שהצבאות הרומיים העתיקים לא היו רוכשים את הרכי...  אל הספר
הוצאת שלם