16 עד כמה מתרחקים החיילים של זמננו מן הסדרים העתיקים

הקרב החשוב ביותר שנלחם העם הרומי בכל מלחמה שהיא נגד כל אומה שהיא , היה הקרב נגד העמים הלטיניים בזמן כהונתם של הקונסולים טורקוואטוס וךקיוס . כי על פי כל היגיון , כמו שהלטינים איבדו את חירותם מפני שנחלו בו מפלה , כך היו הרומאים מאבדים את חירותם אלמלא ניצחו בו . וזו דעתו של טיטוס ליוויוס , מפני שהוא מציג את הצבאות כשווים מכל בחינה : הארגון , המידה הטובה , הנחישות ומספר החיילים ; ההבדל היחידי שהוא מוצא הוא בכך שראשי הצבא הרומי היו בעלי מידה טובה רבה יותר מראשי הצבא הלטיני . ועוד רואים איך אירעו בעת ניהול הקרב הזה שני מקרים שלא קרו קודם לכן , ודומים להם קרו אחר כך רק לעתים נדירות : כדי לחזק את אומץ לבם של החיילים וכדי שיצייתו לפקודותיהם ויהיו נחושים בלחימה , אחד מהקונסולים הרג את עצמו והאחר את בנו . השוויון שלדברי טיטוס ליוויוס היה בין הצבאות האלה נבע מזה , שמכיוון שנלחמו כתף אל כתף זמן רב , הם היו זהים בשפתם , בארגונם ובנשקם ; כי הם נערכו לקרב באותו אופן , ושמות המערכים וראשי המערכים היו זהים . הואיל והיו בעלי כוחות שווים ובעלי מידה טובה שווה , היה נחוץ אפוא שיתרחש דבר מה חריג שיגרום לכך ש...  אל הספר
הוצאת שלם