15 מדינות חלשות תהיינה מהוססות תמיד בקבלת החלטות; והחלטות המתקבלות לאט מזיקות תמיד

בנושא הזה עצמו , ולגבי אותן ההתחלות של המלחמה בין הלטינים לרומאים , אפשר להבחין עד כמה טוב להגיע בכל התייעצות לפרטים של העניין שלגביו יש להחליט , ולא לעמוד תמיד בהיסוס ואף לא באי ודאות לגבי הדבר . את זה רואים בבירור בהתייעצות שקיימו הלטינים כשחשבו להתנתק מהרומאים ; כי מרגע שחזו הרומאים את הלך הרוח הרע הזה שנכנס בעמים הלטיניים , כדי להיות בטוחים בדבר וכדי לראות אם הם יכולים לשוב ולזכות באהדתם של העמים האלה בלי לאחוז בנשק , הודיעו להם שעליהם לשלוח לרומא שמונה אזרחים , כי עליהם להיוועץ בהם . מששמעו זאת הלטינים , ובהיותם מודעים לכך שעשו דברים רבים בניגוד לרצון הרומאים , הם התכנסו להתייעצות כדי להחליט על מי יוטל ללכת לרומא וכדי להנחות אותם לגבי מה שיהיה עליהם לומר . ובעוד הם מתווכחים בזמן ההתייעצות , אמר אניוס , הפרייטור שלהם , את הדברים האלה : "אני סבור שבשביל האינטרסים העליונים שלנו חשוב יותר שתשקלו מה יש לעשות ולא מה יש לומר . מרגע שתובהרנה התכניות , קל . 130 אצל ליוויוס , מאז ייסוד העיר , 3 n מסופר שהיה עליהם לשלוח עשרה נציגים ולא שמונה . יהיה להתאים מילים למעשים ' . " אין ספק שהמילים ה...  אל הספר
הוצאת שלם