14 בני אדם מוליכים עצמם שולל פעמים רבות, בחשבם שיוכלו לגבור על היהירות באמצעות הענווה

פעמים רבות הענווה לא די שאיננה מועילה - היא אף מזיקה , בראש ובראשונה כשמשתמשים בה כלפי אנשים עזי פנים , שבגלל צרות עין או בגלל סיבה אחרת הוגים לך שנאה . על כך מעיד ההיסטוריון שלנו 1 טיטוס ליוויוס ] לגבי הסיבה למלחמה הזאת בין הרומאים ללטינים . כי לאחר שהסמניטים התאוננו אצל הרומאים על כך שהלטינים תקפו אותם , לא רצו הרומאים לאסור על הלטינים לנהל מלחמה שכזו , כי לא רצו להכעיסם ; ודבר זה לא רק שלא הכעיסם , אלא אף הפיח בהם יתר אומץ לב נגד הרומאים והם נחשפו מהר יותר כאויבים . על כך מעידות מילותיו של אניוס , הפרייטור הלטיני שנזכר לעיל , שאמר באותה אסיפה עצמה ; "בכך שסירבתם לתת להם חיילים , בחנתם את סבלנותם : מי מטיל ספק בכך שהם נזעמו . ובכל זאת הם השלימו עם הפגיעה הזאת . הם שמעו שאנו מכינים צבא נגד הסמניטים , בעלי בריתם , ובכל זאת לא זזו מהעיר ןרומא . [ מניין נובע האיפוק הזה אצלם , אם לא מהכרת בוחנו וכוחם "? באמצעות הטקסט הזה מכירים אפוא עד כמה הגדילה סבלנותם של הרומאים את יהירותם של הלטינים . ולכן , לעולם אל לו לנסיך להרשות הפחתה ממעמדו , ומותר לו לוותר על משהו רק אם הוא יכול להחזיק בו וגם הע...  אל הספר
הוצאת שלם