12 כשאתה חושש שיתקיפו אותך, האם עדיף להתחיל מלחמה או לחכות לה

שמעתי לעתים אנשים בקיאים מאוד בענייני מלחמה מתווכחים על קו הפעולה שיש לנקוט כשישנם שני נסיכים שווים כמעט בכוחותיהם , והנועז יותר הכריז מלחמה נגד האחר ; האם עליו לחכות לאויב בתוך גבולותיו או ללכת להתעמת אתו בארצו ולהתקיף אותו ; ושמעתי שמעלים נימוקים מכל צד . ומי שמגן על היציאה להתקפה על האחר , מביא כדוגמה את העצה שנתן קרויסוס לכורש כאשר , עם הגעתו אל גבולותיהם של המאסאגטים כדי להילחם בהם , מלכתם טומיריס שלחה אליו לומר שיבחר איזה משני קווי הפעולה הוא מעדיף : להיכנס . 100 מקסימיליאן הראשון לבית הבסבורג ( 1519-1459 ) היה מלך גרמניה מ , 1486 וקיסר מ . 101 . 1508 האירוע , שהתרחש ב 320 לפנה " ס , בעת המלחמה הסמניטית השנייה , מסופר אצל ליוויוס , מאז ייסוד העיר ט . 14 על פי ליוויוס , הקונסול לוקיוס פאפיריוס קורסור ( האב ) לא פרץ בצחוק . לממלכתה , שם היא תחכה לו , או שהוא רוצה שהיא תבוא להתעמת אתו . ומשהגיע העניין לדיון יעץ קרויסוס לכורש , בניגוד לדעת האחרים , שילך להתעמת אתה בארצה , וטען , שאם הוא 1 כורש ] ינצח אותה הרחק מממלכתה לא ייקח ממנה את הממלכה כי יהיה לה זמן להתאושש ; אבל אם ינצח אות...  אל הספר
הוצאת שלם