9 אילו סיבות מולידות בדרך כלל את המלחמות בין בעלי העוצמה

הסיבה למלחמה שפרצה בין הרומאים לסמניטים , שהיו בעלי ברית במשך זמן רב " , היא סיבה שכיחה המתעוררת בין כל הנסיכויות בעלות העוצמה . סיבה זו נוצרת באקראי או על ידי הצד המשתוקק להתחיל במלחמה . הסיבה למלחמה בין הרומאים לסמניטים הייתה אקראית ; כי הסמניטים לא התכוונו לאסור מלחמה על הרומאים כאשר פתחו במלחמה נגד הסידיקינים ולאחר מכן נגד הקמפאנים . אך משהוכנעו הקמפאנים הם פנו אל רומא , בניגוד לתחזיות של הרומאים ושל הסמניטים ; ומכיוון שהקמפאנים הפקידו עצמם בידי הרומאים , הרומאים נאלצו להגן עליהם כעניין שלהם , ולצאת למלחמה הזאת שנראה להם כי אין הם יכולים לחמוק ממנה בכבוד . כי לרומאים נראה כמובן הגיוני , שאי אפשר להגן על הקמפאנים כבעלי ברית נגד בעלי הברית הסמניטים ; אבל נראה להם , כמובן , שזו בושה לא להגן עליהם כנתינים , או מוטב - כבני חםות ; כי סברו שאם לא יקבלו על עצמם את ההגנה הזאת , הם חוסמים את הדרך בפני כל אלה שהתכוונו לבוא ולחסות בצל כוחם . הואיל ומטרתה של רומא הייתה האימפריה והתהילה , ולא השלווה , היא לא יכלה אפוא לדחות את המשימה הזאת . גם למלחמה הראשונה נגד הקרתגנים אותה סיבה , אף היא אקראי...  אל הספר
הוצאת שלם