8 הסיבה שבגללה עוזבים עמים את ארץ אבותיהם ופושטים על ארצם של אחרים

הואיל ודנו לעיל על דרך ההתנהלות של הרומאים במלחמה , ועל האופן שהצרפתים התקיפו את הטוסקנים , נראה לי שלא יהיה זה זר לנושא לדון בשני סוגים של מלחמות . למלחמה מסוג אחד יוצאים בגלל השאפתנות של נסיכים או של רפובליקות המנסים להרחיב את שלטונם , כמו שהיו מלחמותיו של אלכסנדר הגדול" והמלחמות של הרומאים , והמלחמות שנלחם מדי יום . 59 ליוויוס , מאז ייסוד העיר ה . 30 ליוויוס מזכיר במקום זה שבעה יוגרה . המתיישבים שקיבלו שלושה ושבעה חלקי שנים עשר יוגרה היו אלה שנשלחו לארצם של הוולסקים ( ליוויוס , מאז ייסוד העיר ה . ( 24 יוגרום ( ברבים יוגךה ) היא מידת שטח רומית השווה לשניים וחצי דונם בקירוב . מקיאוולי השאיר בטקסט מקום ריק כדי להוסיף מאוחר יותר את חישוב השטח במידה בת זמנו . . 60 ב . 6 , 4 . 61 ראה א , 1 והערה . 4 כוח אחד עם כוח אחר . מלחמות אלו מסוכנות , אבל אינן מגרשות לגמרי את תושביה של הארץ , כי די לו למנצח בציות של העם , וברוב המקרים הוא מניח להם לחיות לפי חוקיהם , ותמיד הוא מניח להם את בתיהם ונכסיהם . הסוג האחר של מלחמה הוא כאשר עם שלם על כל משפחותיו נאלץ , בגלל רעב או מלחמה , לקום ולעזוב מקום אחד...  אל הספר
הוצאת שלם