4 הרפובליקות נקטו שלושה אופנים כדי להרחיב את גבולן

מי שבוחן את דברי ימי קדם מוצא שרפובליקות נקטו שלוש דרכים של התרחבות . האחת היא זו שנקטו הטוסקנים הקדמונים " , כלומר , להיות ברית של כמה רפובליקות ביחד , שבה אין אחת העולה על האחרת , לא בסמכות ולא במעמד ; וכשהן רוכשות ערים אחרות הן מצרפות אותן להתאגדות במעמד שווה , כמו שעושים בזמן הזה השווייצרים , וכמו שעשו האכאים והאייטולים בימי קדם ביוון . ומכיוון שהרומאים הרבו ללחום בטוסקנים , ארחיב את הדיבור עליהם , כדי להיטיב להראות את המאפיינים של הדרך הראשונה הזאת . . 37 ראה א 6 והערה . 38 . 50 ראה הערה 31 לעיל . . 39 כלומר , האטרוסקים . . 40 ברית של ערי אכאיה התקיימה במאה הרביעית לפנה " ס , וארבע ערים חידשו אותה ב 280 לפנה"ס . מאוחר יותר הצטרפו אליה ערים אכאיות אחרות וגם ערים לא אכאיות . האייטולים ישבו במערבה של יוון המרכזית ; את הברית האייטולית הם הקימו מעט אחרי 370 לפנה " ס . ב 211 לפנה " ם , אחרי שהוכו בידי פיליפוס החמישי מלר מוקדון , הם כרתו ברית עם הרומאים . לפני האימפריה הרומית היו הטוסקנים באיטליה בעלי עוצמה רבה עד מאוד בים וביבשה : אף שאין היסטוריה מפורטת על ענייניהם , בכל זאת עדיין קי...  אל הספר
הוצאת שלם