3 רומא נעשתה עיר גדולה על ידי החרבת שכנותיה ובכך שהסכימה על נקלה לקבל זרים למשרות ממשל

" בינתיים גדלה רומא בגלל חורבן אלבה . " אלה המתכננים שעיר תיעשה אימפריה גדולה , צריכים להתאמץ ככל יכולתם לעשותה מלאת תושבים ; כי . 27 במקור , civiiita במשמעות קיום חברתי משותף המוסדר באמצעות חוקים . . 28 בפרק הזה . . 29 המלחמה הפונית השנייה . ראה ליוויוס , מאז ייסוד העיר בג . 42-41 . 30 ב 215 לפנה " ס . . Crescit interea Roma Albae minis . 31 צוטט בשיבוש קל מליוויוס , מאז ייסוד העיר א . 30 ליוויוס , תולדות רומא , ספרים א , ב , כא , כב , ל , תרגמה שרה דבורצקי ( ירושלים : מוסד ביאליק , תשל '' ב , ( עמ י . 57 בלי שפע זה של בני אדם , לעולם לא יצליחו לעשות עיר גדולה . את זה עושים בשתי דרכים : באהבה ובכוח " . באהבה , על ידי החזקת הדרכים פתוחות ובטוחות לנכרים המתכוונים לבוא ולהתגורר בה , כדי שכל אחד יתגורר בה בחפץ לב ; בכוח , על ידי הרס הערים השכנות , ועל ידי שליחת תושביהן להתגורר בעיר שלך . רומא הקפידה לעשות דבר זה , כדי כך שבזמנו של המלך השישי התגוררו בה שמונים אלף אנשים שיכלו לשאת נשק " . כי הרומאים רצו לנהוג כמנהגו של החקלאי הטוב , שכדי שיגדל הצמח ויוכל להצמיח ולהכשיל את פירותיו , הוא גו...  אל הספר
הוצאת שלם