57 פשוטי העם נועזים ביחד, ובנפרד הם חלשים

רומאים רבים עברו להתגורר בו" לאחר שמולדתם נהרסה בעקבות פלישת הצרפתים , בניגוד לתקנה ולפקודה של הסנאט , שכדי למצוא תרופה להפרה הזאת הורה באמצעות צווים פומביים שכל אחד חייב לחזור להתגורר ברומא בתוך זמן מסוים , ולא ייענש בעונשים מסוימים . תחילה התלוצצו על הפקודות האלה שנגדם הן הוצאו ; אחר כך , משהתקרב המועד לציית , כולם צייתו . טיטוס ליוויוס אומר את המילים האלה : "מהמרדנים שהיו כציבור , הם הפכו ליחידים צייתנים , כאשר כל אחד חשש לעצמו . " ואכן , מבחינה זו אי אפשר להראות בצורה טובה יותר מכפי שמראה הטקסט הזה את טבעו של המון . מפני שפעמים רבות ההמון נועז כשהוא מדבר נגד החלטות נסיכו ; אחר כך , כשהם מביטים לעונש בפרצופו , הם אינם בוטחים איש ברעהו ורצים לציית . כך שרואים בוודאות שאין להתחשב הרבה במה שאומר עם על אודות נטיית רוחו הטובה או הרעה , כשאתה מסודר באופן שאם הוא נוטה לטוב תוכל לשמר אותו " , ואם הוא נוטה לרע תוכל לדאוג לכך שלא יפגע בך . הדבר חל על הנטיות הרעות שיש לבני העם הנובעות מכל סיבה אחרת פרט לאבדן החירות או לאבדן של נסיך שהיה אהוב עליהם והוא עדיין בחיים , מכיוון שהנטיות הרעות הנובעו...  אל הספר
הוצאת שלם