52 כדי לרסן את עזות המצח של אדם הצובר עוצמה ברפובליקה, אין דרך בטוחה יותר ומסוכנת פחות מאשר להקדים ולחסום בפניו את הדרכים שבהן הוא מגיע אל העוצמה הזאת

מן הדיון שלעיל רואים כמה אמון רכשה האצולה לעצמה מצד פשוטי העם בגלל המחוות שעשו לטובתם , שעליהן קראנו , גם בעניין התשלום שהוסדר וגם בעניין חלוקת נטל המסים ; סדר , שאילו הייתה האצולה שומרת עליו הייתה מסולקת כל מהומה מן העיר הזאת , והיה ניטל מן הטריבונים אותו אמון שרחשו כלפיהם פשוטי העם , וכתוצאה מכך הייתה ניטלת מהם סמכותם . ולמען האמת , ברפובליקה , ובראש ובראשונה באלו שנשחתו , אי אפשר להתנגד לשאפתנות של אזרח כלשהו באופן טוב יותר , פחות מסוכן וקל יותר , מלהקדים ולחסום בפניו את הדרכים שרואים כי הוא הולך בהן כדי להגיע אל העמדה שהוא מתכנן להשיג . אילו היו משתמשים בקו הפעולה הזה נגד קוזימו ךה מדיצ'י , המדיניות הזאת הייתה יכולה להיות ליריביו מדיניות טובה שבעתיים מלגרשו מפירנצה : מפני שאם אותם אזרחים שהתנגדו לו היו נוקטים את סגנונו והיו מטים חסד לעם , היו מגיעים לידי כך שהיו מוציאים מידו את כלי הנשק שהרבה להשתמש בהם , בלי מהומה ובלי אלימות . פיירו סוךריני הוציא מוניטין לעצמו בעיר פירנצה בדבר הזה בלבד : הטיית חסד לכלל הציבור ; דבר שהוציא לו בקרב כלל הציבור מוניטין של אוהב חירותה של העיר . ולמען ...  אל הספר
הוצאת שלם