51 רפובליקה או נסיך חייבים ליצור את הרושם שהם עושים מתוך נדיבות לב את מה שהכורח מאלץ אותם לעשות

אנשים נבונים יודעים תמיד ובכל מעשה שהם עושים להפיק יתרון מהדברים , אף אם הכורח מאלץ אותם לעשות את המעשים האלה בין כה וכה . בתבונה זו היטיב להשתמש הסנאט הרומאי כשהחליט להעניק תשלום מהקופה הציבורית לגברים ששירתו בצבא . אלה היו רגילים לשרת בצבא על חשבונם , אך כיוון שהסנאט ראה שאי אפשר באופן כזה להילחם מלחמה ממושכת , ולפיכך לא היה אפשר לא לשים מצור על ערים וגם לא להוביל את הצבאות הרחק , ושפט שיש צורך להיות מסוגלים לעשות את שני הדברים , החליט אפוא לתת את המשכורות האמורות ; אבל הם עשו זאת באופן כזה שיפיקו יתרון ממה שהצורך אילץ אותם לעשות . והמתנה הזאת הייתה כה רצויה לפשוטי העם , שרומא הייתה כמרקחה מחמת השמחה , כי נראה להם שזו הטבה גדולה שלא קיוו מעולם לקבל ושהם עצמם לעולם לא היו מבקשים . ואף שהטריבונים התאמצו . 288 בשנת 405 לפנה " ס . ראה ליוויוס , מאז ייסוד העיר ד . 60-59 למחוק את נקודת הזכות הזאת על ידי כך שהראו כי היא מכבידה על פשוטי העם ואינה מקלה ( משום שהיה צורך להטיל מסים כדי לשלם את המשכורת הזאת , ( לא יכלו לשכנע עד כדי כך שהמתנה לא תנעם לפשוטי העם . והדבר עוד הוגדל על ידי הסנאט בזכו...  אל הספר
הוצאת שלם