50 אסור שמועצה אחת או נושא משרה ציבורית אחד יוכלו לבלום את פעולותיהן של הערים

טיטוס קווינקטיוס קינקינאטוס וגנאיוס יוליוס מנטו היו קונסולים ברומא , ומכיוון שהיו מפולגים הם בלמו את כל פעולותיה של הרפובליקה . משראה זאת הסנאט , הוא דחק בהם למנות דיקטטור כדי שיעשה מה שהם לא היו יכולים לעשות בגלל חילוקי הדעות שביניהם . אבל הקונסולים , שהיו חלוקים בכל דבר אחר , הסכימו בעניין זה בלבד , שאינם רוצים למנות דיקטטור . מכיוון שלא היה לסנאט מוצא אחר הוא פנה לעזרת הטריבונים , ואלה , בסמכותו של הסנאט , כפו על הקונסולים לציית . כאן , ראשית לכל , יש לשים לב לתועלת שבמשרת הטריבונים , שהועילה לריסון השאפתנות שבה נהגו בעלי העוצמה נגד פשוטי העם , ולא זו בלבד אלא גם לריסון השאפתנות שבה נהגו בינם לבין עצמם ; הדבר השני , שלעולם אין להסדיר עיר כך שמעטים יוכלו למנוע החלטה הנחוצה באופן רגיל לשימור הרפובליקה . למשל , אם אתה נותן סמכות למועצה לחלק משרות והטבות , או לנושא משרה ציבורית לטפל באיזה דבר שיש לבצע , רצוי לחייב אותו לבצע זאת בכל מקרה , או לסדר את הדבר בצורה כזאת שאם אינו רוצה לעשותו , מישהו אחר יוכל וגם יהיה חייב לעשותו ; שאם לא כן , הסדר . 285 מועצה זו שמנתה ארבעים איש כוננה ב , 11...  אל הספר
הוצאת שלם