48 הרוצה שמשרת ממשל לא תינתן לאדם נקלה או רע, יביא לכך שיבקש אותה מישהו נקלה מדיי ורע מדיי, או מישהו אצילי מדיי וטוב מדיי

כשחשש הסנאט שמא טריבונים בעלי סמכות קונסולרית ייבחרו מקרב פשוטי העם , הוא השתמש באחד משני האופנים האלה : או שהיה עושה כך שהאנשים שיצאו להם מוניטין יותר מלכל אזרח אחר ברומא יבקשו את המשרות האלה , או , לחלופין , היה משחד באמצעים מתאימים אי אלו אנשים נקלים ונחותים ביותר מפשוטי העם , שיתערבבו עם אנשים מאיכות טובה יותר בקרב פשוטי העם , כאלה שהיו מבקשים אותן בדרך כלל , ויבקשו אותן גם הם . דרך אחרונה זו הביאה לכך שפשוטי העם התביישו להעניק את המשרה ; הראשונה הביאה לכך שהתביישו לקחת אותה . וכל זה חוזר לנושא הדיון הקודם , שמראה שגם אם העם הולך שולל בדברים הכלליים , הרי שאין הוא הולך שולל בפרטים .  אל הספר
הוצאת שלם