47 עד כמה שבני אדם טועים בדברים כלליים, אין הם טועים בפרטים

העם הרומי מאס , כנאמר לעיל , בשמם של הקונסולים , ורצה כי אנשים מפשוטי העם יוכלו להתמנות לקונסולים , או שסמכותם תצומצם ; כדי לא לפגוע בסמכותם של הקונסולים באף אחת משתי הדרכים האלה , נקטה האצולה דרך ביניים , והסכימה שיהיו ארבעה טריבונים עם סמכות קונסולרית , שיוכלו לבוא הן מפשוטי העם הן מהאצילים . פשוטי העם היו מרוצים מכך , כי נראה להם שהם מחסלים את כהונת הקונסול ומקבלים את חלקם במשרה הרמה הזאת . מכך צמח מקרה ראוי לציון : משהגיעו לבחירת הטריבונים האלה , ומכיוון שהיה אפשר לבחור את כולם מבין פשוטי העם , בחר העם הרומי את כולם מבין האצילים . על כן אומר טיטוס ליוויוס את המילים האלה : "התוצאה של הבחירות האלה הראתה שיש הלך רוח אחד בעת מאבק לחירות ולכבוד , והלך רוח אחר כאשר שופטים ללא פניות לאחר סיום המאבק . " ואם שוקלים מהיכן . 270 ראה ג . 271 . 28 א . 272 . 39 על פי ליוויוס , מאז ייסוד העיר ד , 6 היה מספרם שלושה . . 273 ליוויוס , מאז ייסוד העיר ד . alios secundum deposita certamina in incorrupto iudicio esse Quorum comitiorum eventus docuit alios animos in contentione libertatis et honoris , . ...  אל הספר
הוצאת שלם