45 אי־ציות לחוק שנחקק, במיוחד מצד מחוקקו, הוא דוגמה רעה; ולפגוע מדי יום פגיעות חדשות בעיר, הרי זה מזיק ביותר לכל מי שמושל בה

משהושלם ההסכם ורומא שבה אל צורתה העתיקה זימן וירגיניוס את אפיוס לדין בפני העם , כדי שיגן על עניינו . הלה הופיע מלווה כאצילים רבים ; וירגיניוס ציווה לשים אותו בבית סוהר . אפיוס התחיל לצעוק ולערער בפני העם ; וירגיניוס אמר שהוא אינו ראוי לאותה זכות ערעור שהדס ושהעם , שהוא פגע בו , יגן עליו . אפיוס ענה שאסור לו להפר את זכות הערר הזאת שהוא עצמו [ וירגיניוס ] הסדיר בלהט כה רב . אולם הוא נאסר , ולפני יום המשפט , התאבד . ואף שחייו הנפשעים של אפיוס היו ראויים לעונש החמור ביותר , הפרת החוקים הייתה מעשה לא אזרחי , ועל אחת כמה וכמה לגבי חוק שנחקק אז . מפני שאיני מאמין שיש דבר המשמש דוגמה רעה יותר ברפובליקה מלחוקק חוק ולא לשמור עליו ; ועל אחת כמה וכמה כשאין הוא נשמר בידי מי שחוקק אותו . הממשל בפירנצה שב והוסדר לאחר 1494 בסיועו של האח ג ' ירולאמו סאוונארולה , שכתביו מעידים על השכלתו , תבונתו והמידה הטובה של רוחו . בין שאר התקנות שנועדו להגן על האזרחים הוא הביא לחקיקת חוק המאפשר לערער בפני העם על פסקי דין של "השמונה" והסיניוריה בענייני מדינה ( הוא פעל זמן רב למען החוק הזה , ובקושי רב מאוד השיגו 263 ....  אל הספר
הוצאת שלם