41 לעבור מענווה ליוהרה, מחמלה לאכזריות, ללא ההדרגה המתאימה, זהו דבר לא־נבון ובלתי מועיל

פרט לשאר השיטות שהשתמש בהן אפיוס בצורה גרועה כדי לשמר את העריצות , המעבר המהיר מדיי מתכונה לתכונה לא היה דבר של מה בכך . מפני שכאשר הוליך שולל את פשוטי העם והתחזה לאדם עממי , הוא היטיב להשתמש בערמומיותו ; וכן היטיב להשתמש בשיטות שנקט כדי שהעשרה יתמנו שוב ; והוא גם היטיב להשתמש באותה עזות מצח כשפעל למינוי עצמו בניגוד לדעת האצולה ; הוא היטיב להשתמש במינוי עמיתים שהתאימו למטרתו ; אבל אחרי שעשה את הדבר הזה שאמרתי לעיל , לא היטיב כלל להשתמש בשינוי פתאומי של טבעו , ולהפוך מידיד של פשוטי העם לאויבם , מאנושי ליהיר , מנוח לנוקשה , ולעשות זאת מהר כל כך וללא כל הסבר , שכל אדם היה יכול להבחין בזיוף שכלבו . מפני שמי שנראה אדם טוב זמן מה ורוצה להיהפך ולהיות רע למען מטרותיו , עליו לעשות זאת בהדרגה המתאימה ולהתנהל בהתאם לנסיבות , באופן כזה , שלפני שטבעו השונה ירחיק ממך את התומכים הקודמים , הוא כבר ישיג לך תומכים חדשים רבים כל כך , שלא תגיע למצב שכוחך פחת ; שאם לא כן , תמצא את עצמך חשוף וללא ידידים , ותיהרס .  אל הספר
הוצאת שלם