36 אל לאזרחים שהחזיקו במשרות הגבוהות לזלזל בנמוכות יותר

הרומאים מינו לקונסולים את מרקוס פאביוס ואת גנאיוס מנליוס , וניצחו בקרב מהולל נגד הויים והאטרוסקים , שבו נהרג קווינטוס פאביוס אחיו של הקונסול , שהיה קונסול שנה קודם לכן . אי לכך יש לבחון עד כמה היו הסדרים של העיר הזאת מותאמים כדי לעשותה גדולה , ועד כמה הרפובליקות האחרות , המתרחקות מאופני הממשל שלה , מוליכות עצמן שולל . מפני שאף כי הרומאים היו חובבים גדולים של התהילה , הם לא העריכו שיש משום פחיתות כבוד לציית בהווה למי שעליו פיקדו בפעם אחרת , ולשרת בצבא שקודם היו נסיכיו . נוהג זה נוגד את הדעה , את הסדרים ואת אופני הפעולה של האזרחים בזמנים שלנו . בוונציה עוד נוהגת הטעות , שאזרח שהייתה לו משרה גבוהה מתבייש להסכים ולקבל משרה נמוכה ממנה , והעיר מסכימה שיסרב לה . כל כמה שהדבר הזה מכובד לאדם פרטי , הוא לחלוטין חסר תועלת לחיים הציבוריים . כי רפובליקה צריכה לתלות תקווה רבה יותר ולבטוח יותר באזרח שיורד ממשרה גבוהה להחזיק בנמוכה יותר , מאשר באזרח העולה ממשרה נמוכה להחזיק בגבוהה יותר . כי אין זה מתקבל על הדעת שתבטח באזרח הזה אלא אם היא רואה סביבו אנשים שחולקים להם כבוד רב כל כך או שהם בעלי מידה טובה...  אל הספר
הוצאת שלם