34 הסמכות הדיקטטורית היטיבה עם הרפובליקה הרומית ולא הזיקה לה; ואיך הסמכויות שהאזרחים נוטלים לעצמם, לא אלו הניתנות להם בהצבעות חופשיות, הרסניות לחיים האזרחיים

אותם רומאים שהמציאו בעיר הזאת את משרת הדיקטטור גונו בידי איזה סופר , שאמר כי זה הדבר שהיה במשך הזמן הסיבה לעריצות ברומא ; והוא טען שהעריץ הראשון שהיה בעיר הזאת שלט בה דרך תואר זה של דיקטטור , ואמר שאלמלא זה , קיסר לא היה יכול באמצעות שום תואר ציבורי לשוות לעריצות שלו צביון מהוגן . דבר זה לא נבחן כראוי בידי המחזיק בדעה זו , והאמינו לה בניגוד לכל היגיון . מפני שלא תואר הדיקטטור ואף לא דרגת הדיקטטור הם ששעבדו את רומא , אלא הסמכות שנטלו האזרחים בגלל הזמן הארוך של השלטון הצבאי ; " ואילו היה חסר ברומא תואר הדיקטטור , היו משתמשים בתואר אחר , מפני שהעוצמה היא זו הרוכשת לה בנקל את התארים , ולא התארים את העוצמה . ורואים שבזמן שמינו את הדיקטטור לפי הסדרים הציבוריים ולא בגלל מעמדו , הוא תמיד היטיב עם העיר . כי אלה המזיקים לרפובליקות הם נושאי המשרות המתמנים בדרכים חריגות והסמכויות הניתנות בדרכים חריגות , לא אלה הניתנות בדרכים רגילות : ורואים שזו הייתה התוצאה ברומא במשך זמן רב , שכן לא היה דיקטטור שלא עשה אלא טוב לרפובליקה . ויש לכך סיבות ברורות ביותר . ראשית , כדי שאזרח יוכל להזיק וליטול לעצמו סמכו...  אל הספר
הוצאת שלם