32 רפובליקה או נסיך אסור שיעכבו הענקת הטבות לאנשים עד שיזדקקו להם

אמנם הרומאים הצליחו יפה להיות נדיבים כלפי העם כשהגיעה שעת סכנה , וכשבא פורסנה להתקיף את רומא כדי להחזיר את הטארקווינים - והסנאט , שפקפק בפשוטי העם שמא יעדיפו לקבל את המלכים מלתמוך במלחמה , על . 189 הטוסקנים הם האטרוסקים , וב " עמים אחרים " הכוונה לקפנאטים . הם והפאליסקים היו עמים אטרוסקים שחיו בשכנות לויים . . 190 הקונסול גאיוס טךנטיוס וארו . בעניין קרב קאנאי ראה הערה 84 לעיל . . 191 קווינטוס פאביוס מקסימום רוליאנוס , מפקד הפרשים , התקיף את האויב ( במלחמה הסמניטית השנייה , 304-326 לפנה " ס ) בניגוד לפקודת הדיקטטור לוקיוס פאפיריוס קורסור ( האב , ( וניצח בקרב אימבריניום . ( 325 ) פאפיריוס דרש מהסנאט להטיל עליו עונש מוות , אך הוענקה לו מחילה . מנת להבטיח את עצמו מפני כך , הקל עליהם במסים על המלח ובכל היטל , ואמר שהעניים פועלים די לטובת הציבור כשהם מזינים את בניהם ; והעם היה אמנם מוכן , בגלל טובה וו , לשאת במצור , ברעב ובמלחמה . אר בל ישים איש מבטחו בדוגמה הזאת וידחה את הזכייה באהדת העם לזמנים של סכנה ; כי מה שצלח בידי הרומאים לעולם לא יצלח בידו . כי כלל הציבור ישפוט שלא ממך קיבל את הטוב א...  אל הספר
הוצאת שלם