30 האמצעים שצריכים נסיך או רפובליקה לנקוט כדי להימנע מן המידה הרעה הזאת של כפיות טובה; ואלו שצריכים לנקוט מצביאים או אזרחים כדי שלא להירמס בעטייה

כדי להימנע מן ההכרח לחיות בחשד או להיות כפוי טובה , נסיך חייב לצאת באופן אישי למסעות המלחמה , כמו שעשו בתחילה הקיסרים הרומיים , כמו שעושה בימינו התורכי , וכמו שעשו וממשיכים לעשות אלה שהם בעלי מידה טובה . כי אם הם מנצחים , התהילה והרכישה כולה שלהם ; וכשאין הם נמצאים שם , כיוון שהתחילה היא של מישהו אחר , לא נראה להם שהם יכולים להפיק תועלת מהרכישה הזאת , אלא אם הם מחסלים את תהילתו של האחר שלא ידעו לזכות בה לעצמם , והם נעשים כפויי טובה ובלתי הוגנים , ואין ספק שהפסדם גדול משכרם . אבל כשהם נשארים בטלים בבית ושולחים מצביא , אם בגלל רשלנות ואם בגלל תבונה מועטה , אין לי עצה לתת להם , מלבד זו שהם יודעים בעצמם . אבל אני מדגיש ואומר לאותו מצביא , שאני מעריך שלא יוכל להימנע ממכאוביה של כפיות הטובה , שיעשה אחד משני הדברים האלה : או שיעזוב את הצבא מיד לאחר הניצחון ויחזור ויפקיד את עצמו בידי נסיכו , בהישמרו מכל מעשה עז מצח או שאפתני , כדי שלנסיך , המשוחרר מכל חשד , תהיה סיבה לתגמל אותו או לא לפגוע בו ; לחלופין , אם לא ייראה למצביא לנהוג כה יבחר באומץ לב במהלך ההפוך וינקוט את כל אותם אופני ההתנהגות שבא...  אל הספר
הוצאת שלם