28 מה הסיבה שהרומאים היו פחות כפויי טובה מן האתונאים כלפי אזרחיהם

כל מי שקורא על הדברים שעשו רפובליקות ימצא בכולן איזה סוג של כפיות טובה כלפי אזרחיהן , אבל ברומא ימצא זאת במידה פחותה מאשר באתונה ואולי אף בכל רפובליקה שהיא . ואם מחפשים את הסיבה לכך , כשמדברים על רומא ועל אתונה , אני חושב שזה קרה מפני שלרומאים הייתה פחות סיבה לחשוד באזרחיהם מאשר לאתונאים . כי ברומא , אם דנים בה מיום גירושם של המלכים ועד סולה ומריוס , מעולם לא נטל ממנה איזה אזרח שלה את החירות ; כך שלא הייתה לה סיבה ממשית לחשוד בהם , וכתוצאה מכך לפגוע בהם ללא התחשבות . ההפך הגמור קרה באתונה : כי הואיל ופיסיםטךטום נטל ממנה את החירות בתקופה המשגשגת ביותר שלה ובתדמית של עשיית טוב , לאחר מכן , מרגע שנעשתה חופשייה זכרה אתונה את הפגיעות שספגה ואת שעבודה בעבר , ונעשתה נכונה עד מאוד לנקום , לא רק על שגיאותיהם של . 163 בשדר דיפלומטי לפירנצה העריך מקיאוולי שהסיבה שבאליוני נמנע מפגיעה כאפיפיור היא " טבעו הטוב ואנושיותו . 1999 ) , p . 1015 Niccolo Machiavelli , Opere , ed . C . Vivanti , vol . 2 ( Turin : Einaudi , . " אזרחיה אלא גם על צל של שגיאות . מכאן נולדו הגלות והמוות של אנשים מצוינים רבים ; מ...  אל הספר
הוצאת שלם