25 מי שרוצה לשנות שלטון (מונרכי) ותיק לעיר חופשייה, עליו לשמור למצער את צלם של הסדרים הישנים

מי שמשתוקק או רוצה לשנות את צורת הממשל של עיר , אם רוצים שהשינוי יתקבל ורוצים לשמרו לשביעות רצונו של כל אחד , הכרח שישמר לפחות את צלם של הסדרים הישנים , כדי שלא ייראה לבני העם ששונה הסדר , אף שלמעשה הסדרים החדשים שונים לחלוטין מהקודמים ; כי כלל בני האדם ניזונים ממה שנראה כמו ממה שהנו : אדרבה , פעמים רבות הם נתפסים לדברים שנראים יותר מאשר לדברים כפי שהם . הרומאים הכירו בצורך הזה בתחילת דרך חייהם החופשית , ולכן , כאשר במקום מלך הם יצרו שני קונסולים , לא רצו שיהיו להם יותר משנים עשר לקטורים , כדי לא לעבור את מספרם של אלה שסייעו למלך . מלבד זאת , היות שברומא היו מעלים מדי שנה קרבן , שלא היה יכול להיעשות אלא בידי המלך עצמו , ומאחר שהרומאים לא רצו שהעם ישתוקק לדבר מה מן הדברים העתיקים בגלל העדרם של המלכים , הם יצרו אפוא תפקיר שקראו לו "מלך הקרבנות , " שהיה כפוף לכוהן הגדול וניצח על העלאת הקרבן : כך שבדרך זו השביעו את רצונו של העם , ומעולם לא הייתה לו סיבה להשתוקק לשובו של מלך בגלל העדרו של הקרבן . . 152 מקיאוולי אינו מזכיר שמנליוס קיבל גם מידה מעטה של יין . ראה ליוויוס , מאז ייסוד העיר ה ; 4...  אל הספר
הוצאת שלם