24 הרפובליקות המסודרות היטב קובעות שכר ועונש לאזרחיהן, ולעולם אינן מקזזות את זה עם זה

זכויותיו של הוראטיוס היו גדולות עד מאוד , שכן הוא ניצח את הקוריאטים במידתו הטובה ; אשמתו הייתה נתעבת , שכן הרג את אחותו ; ואף על פי כן , . 146 מקיאוולי מתייחס לקרבות שבהם הובסו הרומאים ליד הנהר טיקינוס 218 ) לפנה ס ) וליד האגם הטראסימני 217 ) לפנה " ס . 147 . < מלר ספרד פרנאנדו השני מאראגון , קיסר גרמניה מקסימיליאז הראשון , והאפיפיור ליאו העשירי . . 148 מסע המלחמה הצרפתי הסתיים בניצחון בקרב מריניאנו 14-13 ) בספטמבר . ( 1515 הרצח הזה כל כך לא נעם לרומאים , עד שהם העמידו אותו למשפט שבו היה עליו לערער על גזר דין מוות , חרף זכויותיו שהיו כה גדולות וכה טריות . הבוחן את הדבר הזה בשטחיות , מן הסתם נראה לו שזו דוגמה של כפיות טובה מצד העם : למרות זאת , מי שמיטיב לבחון אותו וחוקר באופן מעמיק מה צריכים להיות הסדרים של רפובליקות יגנה את העם הזה על כך שזיכה אותו יותר מאשר על כך שרצה להרשיעו . והסיבה היא זו , ששום רפובליקה מסודרת היטב מעולם לא מחקה מעשים העומדים לחובת אזרחיה באמצעות מעשים העומדים לזכותם . הואיל והוסדרו בה השכר לפעולה טובה והעונש לרעה , היא תדאג לכך שהמיטיב לפעול יבוא על שכרו , אבל א...  אל הספר
הוצאת שלם