22 מה צריך לציין במקרה של שלושת ההוראטים הרומאים ושלושת הקוריאטים האלבים

טולוס , מלך רומא , ומטיוס , מלך אלבה , הגיעו להסכם שהעם ששלושת אנשיו הנזכרים לעיל ינצחו , ישלוט באחר . ' כל הקוריאטים האלבים מתו , אחד מההוראטים הרומאים נשאר בחיים ; וזו הסיבה שמטיוס מלך אלבה ועמו נותרו כפופים למרותם של הרומאים . ובשוב אותו הוראטיוס מנצח לרומא , נתקל באחותו , כלתו המיועדת של אחד משלושת הקוריאטים המתים ; וכיוון שבכתה על מות ארוסה , הךגה . אותו הוראטיוס הועמד לדין בגלל העבירה הזאת , ושוחרר לאחר ויכוחים רבים , יותר בגלל תחינותיו של האב מאשר בגלל הישגיו . שלושה דברים יש לציין כאן : האחד , שלעולם אין לסכן את כל הפורטונה שלך ולהשעינה על חלק מכוחותיך ; והאחר , שבעיר מסודרת היטב לעולם אין מפצים על עוונות בזכויות ; השלישי , שלעולם אין ההסכמים נבונים אם צריך או אפשר לחשוש שלא יקיימו אותם . מפני שהשתעבדות היא עניין כה רציני לעיר , שאל לאיש להאמין לעולם כי אחד מאותם מלכים או מאותם עמים ישלימו עם כך ששלושה אזרחים שלהם הביאו אותם למצב של הכנעה , כמו שראינו שמטיוס רצה לעשות ; ואף שמיד אחרי ניצחון הרומאים הוא הודה במפלתו והבטיח לציית לטולום , במסע המלחמה הראשון שבו היה עליהם להתאחד נג...  אל הספר
הוצאת שלם