21 עד כמה ראויים לגנאי נסיך ורפובליקה החסרים צבא משלהם

הנסיכים הנוכחיים והרפובליקות המודרניות שאין להם חיילים משלהם לצורכי הגנה והתקפה חייבים להתבייש בעצמם ולהרהר בעזרת הדוגמה של טולוס . 135 א . 19 . 136 החישוב הוא בקירוב בלבד : על פי ליוויוס שלטו המלכים ברומא במשר 244 שנים 509-753 ) לפנה '' ס . ( נראה שעל פי חישובו של מקיאוולי נדרשו לרומא כ 300 שנה ( עד קרב זאמה ב 202 לפנה '' ס ) או 350 שנה ( עד שרומא הגיעה לעמדה הגמונית באגן הים התיכון ) כדי להגיע לגדולתה ' הסופית . " . 137 פיליפוס השני , אביו של אלכסנדר הגדול , מלר בשנים 336-359 לפנה"ס , וכבש את יוון . על אלכסנדר ראה הערה 4 לעיל . בכך שהחיסרון הזה אינו נובע מהעדר אנשים בעלי נטייה לענייני צבא , אלא מאשמתם ; שכן , הם לא ידעו לחנר את אנשיהם שיהיו אנשי צבא . כי כשעלה טולום על כס המלוכה הוא לא מצא אדם אחד שהיה מימיו במלחמה , כי רומא הייתה שרויה בשלום ארבעים שנה ; אף על פי כן , כשתכנן לצאת למלחמה לא חשב להשתמש לא בסמניטים ואף לא בטוסקנים , או באחרים שהיו רגילים לחיי צבא , אלא כאדם נבון עד מאוד החליט להשתמש באנשיו . והמידה הטובה שלו הייתה כה גדולה שבעת שלטונו היה יכול לעשות אותם בבת אחת לחיי...  אל הספר
הוצאת שלם