20 שני נסיכים בעלי מידות טובות, זה אחרי זה ברצף, מביאים לתוצאות גדולות; לרפובליקות מסודרות היטב יש בהכרח רצף של שליטים בעלי מידה טובה, וכך גדולות רכישותיהן והתרחבויותיהן

אחרי שרומא גירשה את המלכים , נחסכו ממנה אותן סכנות שתוארו לעיל , סכנות שהייתה פוגשת אילו היה יורש את כס המלוכה מלך חלש או רע . כי הסמכות העליונה ניתנה בידי הקונסולים , ואלה הגיעו אל הסמכות הזאת לא בגלל ירושה או בגלל תרמיות או בגלל שאפתנות אלימה , אלא בגלל בחירות חופשיות , ותמיד היו אנשים מצוינים ביותר ; מאחר שרומא נהנתה מן המידה הטובה ומהפורטונה שלהם , היא הייתה יכולה אט אט להגיע לגדולתה הסופית באותו מספר שנים שהייתה בשליטת המלכים . כי רואים שדי ברצף ירושה של שני נסיכים בעלי מידה טובה , כמו שהיו פיליפוס ממוקדון ואלכסנדר הגדול , כדי לרכוש את העולם . 137 ועל אחת כמה וכמה שרפובליקה צריכה לעשות זאת , כי הודות לאופן הבחירה , לא רק שיש לה שניים בזה אחר זה , אלא אינסוף נסיכים בעלי מידות טובות ביותר , שיורשים זה את זה : ורצף זה של ירושה שיש בו מידה טובה יהיה תמיד בכל רפובליקה מסודרת היטב .  אל הספר
הוצאת שלם