19 לאחר נסיך מצוין יכול נסיך חלש להשתמר; אבל אחרי נסיך חלש אי־אפשר לשמר שום ממלכה עם נסיך חלש נוסף

אם בוחנים את המידה הטובה ואת אופן ההתנהלות של רומולוס , נומה וטולוס , שלושת המלכים הרומאים הראשונים , רואים שנפלה בחלקה של רומא פורטונה גדולה עד מאוד , בכך שמלכה הראשון היה עז ביותר ולוחמני , השני שקט ודתי , והשלישי דומה בעזותו לרומולוס ואוהב את המלחמה יותר מאשר את השלום . מפני שהיה נחוץ שיקום ברומא בימיה הראשונים מסדיר של אורח חיים אזרחי , אבל לימים היה נחוץ בהחלט ששאר המלכים ישובו ויאמצו את המידה הטובה של רומולוס , שאם לא כן העיר הזאת הייתה נעשית רכה וטרף לשכניה . מכאן אפשר ללמוד שיורש שאינו בעל מידה טובה רבה כל כך כמו הראשון יכול לשמר את המדינה בגלל המידה הטובה של זה שהנהיג אותה קודם , ויכול ליהנות מיגיעותיו של קודמו ; אך אם קורה שהוא מאריך ימים או שאחריו לא קם אחר ששב ומאמץ את המידה הטובה של אותו נסיך ראשון , הכרח שהממלכה הזאת תיהרס . ולעומת זאת , אם שניים , בזה אחר זה , הם בעלי מידה טובה רבה , לעתים קרובות רואים שהם עושים דברים גדולים ביותר , ושמם הטוב מגיע עד השמים . אין ספק שדוד היה מצטיין בלחימה , בדעת , בכושר שיפוט ; והמידה הטובה שלו הייתה כה רבה , שלאחר שניצח והיכה את כל שכני...  אל הספר
הוצאת שלם