17 עם מושחת שהגיע לחירות, רק בקושי רב מאוד יכול להשתמר חופשי

אני סבור שהיה נחוץ כי המלכים ברומא יתחסלו , או שרומא הייתה נחלשת בתוך זמן קצר ביותר ונעשית חסרת ערך ; כי אם בוחנים לאיזו שחיתות הגיעו אותם מלכים , לו היו ממשיכים בדרך זו שניים או שלושה , בזה אחר זה , עד שהשחיתות שהייתה בהם הייתה מתחילה לפשות באיברים , ברגע שהיו האיברים נשחתים לעולם לא היה אפשר עוד לתקנה . אבל משום שהראש אבד בעוד פלג הגוף העליון עדיין היה שלם , על נקלה יכלו לחזור ולחיות חופשיים ומאורגנים . ויש להגיח שזהו דבר נכון מאוד , שעיר מושחתת שחיה בשליטתו של נסיך , לעולם אינה יכולה לחזור ולהיות חופשייה , גם אם אותו נסיך מחוסל עם כל שושלתו ; אדרבה , הדבר שקורה הוא שנסיר אחד מחסל את האחר , וללא המשלתו של אדון אחר לעולם אין העיר שוקטת , אלא אם כן טובו של אדם אחד , וכן מידתו הטובה , מחזיקים אותה חופשייה ; אך החירות הזאת תחזיק מעמד רק כל עוד יימשכו חייו של אותו אחד : כמו שקרה בסירקוזה של דיון וטימוליאון , שהמידה הטובה שלהם , כל עוד היו בחיים , החזיקה את העיר הזאת חופשייה בזמנים שונים ; " אך מרגע שמתו , שבו לעריצות הנושנה . אבל אין רואים דוגמה חזקה יותר מזו של רומא , שמרגע שגורשו הטארקו...  אל הספר
הוצאת שלם