16 עם שרגיל לחיות תחת מרותו של נסיך, אם הוא נעשה חופשי בגלל מקרה כלשהו, מתקשה להחזיק בחירות

אינסוף דוגמאות ברשומות של דברי הימים העתיקים מראות עד כמה קשה לעם שרגיל לחיות תחת מרותו של נסיר לשמר אחר כר את חירותו אם רכש אותה בגלל מקרה כלשהו , כמו שרכשה רומא את חירותה לאחר גירוש הטארקווינים . והדעת נותנת שיהיה קושי כזה ; כי אותו עם אינו אלא חיית בר , שאף אם מטבעה היא עזה ופראית , היא ניזונה תמיד בכלוב ובשעבוד ; לאחר מכן , כשהיא נעזבת חופשייה לגורלה בשדה , כיוון שאינה רגילה להיזון בו ואף אינה מכירה את מקומות המסתור , היא נופלת קרבן בידי הראשון שמנסה להחזירה לשלשלאות . אותו הדבר קורה לעם , שבהיותו רגיל לחיות כפוף לממשל של אחרים , מכיוון שאינו יודע לדון לא בהגנות הציבוריות ולא בפגיעות הציבוריות , ומכיוון שאינו מכיר את הנסיכים והם אינם מכירים אותו , עד מהרה הוא שוב כורע תחת העול , שברוב המקרים הוא כבד יותר מזה שזמן קצר קודם לכן הסיר מצווארו ; והוא מוצא את עצמו בקשיים אלו גם כאשר החומר אינו מושחת . " כי עם שהשחיתות נכנסה בו בכל אינו יכול לחיות חופשי , לא לזמן קצר ולא בכלל , כמו שייאמר להלן "'; ולפיכר , דיונינו עוסקים באותם עמים שהשחיתות לא פשתה בהם מאוד , ויש בהם יותר מן הטוב מאשר מן ...  אל הספר
הוצאת שלם